IESS异思趣向 No.548 婉萍

views
0%

Download IESS异思趣向 No.548 婉萍:

链接下载已锁定

升级您的帐户以解锁!

Password Unrar: WUHAO
发布时间: 2019.08.12
出镜模特: 婉萍 (Wan Ping)
套图数量: 80 P
套图大小: 35 M

就这三个要素来说,鞋面设计小编认为是最为重要的要素,其中浅口的平底鞋,就是最能拉伸腿型显腿长的一个特点,鞋面露的皮肤愈多越显高,浅口鞋一般比深口鞋更显脚瘦,也更显腿长。就鞋型来说的话,V口鞋也就是尖头鞋,也相对显高。最后就是鞋子的颜色,有时候也是会容易被忽视的一个要素,很多人觉得颜色并不重要,选自己喜欢的就好,其实颜色也是有很多学问,鞋子颜色一定要选择好,如果鞋子的颜色比较突兀,则会有一种切断感,腿少了一截,腿部线条就没那么流畅,自然会显得腿短。


IESS异思趣向 No 548 婉萍 1 0305359454.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 10 2423442148.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 11 2241370391.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 12 4282024360.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 13 3205993513.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 14 2495459938.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 15 4434903085.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 16 2949874784.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 17 1881523030.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 18 2544684248.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 19 6449673731.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 2 2589023755.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 20 1833084060.jpg
IESS异思趣向 No 548 婉萍 21 6642776097.jpg

图像已锁定

升级您的帐户以解锁!

From:
Added on: July 10, 2022